Tromsø (Kristoffer Jørgensen)
Troppsassistent og filmfotograf fra det høye nord. Snakker kun når det er nødvendig. Og det er sjelden i en ninjaleir. Dokumenterer Ninjatroppens oppdrag og dagligliv mellom slaga. Spilles av Kristoffer Jørgensen, som også er stuntkoordinator og -utøver, sirkuspedagog og verdensmester i scenekamp med middelaldervåpen (2009).


http://stuntmann.no

  Foto: Ellen Ugelstad/Tordenfilm AS